Chuyển bậc ren trong – ngoài

Mã sản phẩm: 549
Kích thước: 3/4×1/2 đến 4×3 in2

Phản hồi