Nút bịt ren trong (có gioăng cao su)

Mã sản phẩm: 571B
Kích thước: 1/2 đến 1 in

Phản hồi