Nối thẳng HDPE & PP-R

Mã sản phẩm: 321C
Kích thước: 20×15 đến 32×28 mm

Phản hồi