Đai khởi thuỷ đôi (có vòng kim loại)

Mã sản phẩm: 550C
Kích thước: 20×1/2 đến 200×4 mm x in

Phản hồi