Đai khởi thuỷ (with Flat O-Ring)

Mã sản phẩm: 550F
Kích thước: 40×1 đến 110×1 mm x in

Phản hồi