Đai khởi thuỷ (with metal ring & flat O-ring)

Mã sản phẩm: 550H
Kích thước: 40×1 đến 110×1 mm x in

Phản hồi