Đai khởi thủy đơn (có vòng kim loại)

Mã sản phẩm: 550B
Kích thước: 20×1/2 đến 315×4 mm x in

Phản hồi