Đai khởi thủy đôi (không có vòng kim loại)

Mã sản phẩm: 550A
Kích thước: 20×1/2 đến 200×2 mm x in

Phản hồi