Đai khởi thuỷ (Gasket O-ring)

Mã sản phẩm: 550X
Kích thước: 50×3/4 đến 90×2 mm x in

Phản hồi