Movenpick – Phan Thiết

Tổng diện tích mảng xanh: 0.8ha
Công nghệ tưới: Block system, Wifi

 

Phản hồi