Crowne Plaza Phú Quốc

Quy mô dự án: 6 ha
Công nghệ tưới: Block system, Wifi

 

Phản hồi