Sân vận động Quy Nhơn

Quy mô dự án: 7,250 m2
Công nghệ tưới: Block system, Wifi

 

Phản hồi