Sân Golf Montgomerie Links

Số đường golf: 18
Sử dụng đầu tưới: PGP-ADJ; PGV-201

Phản hồi