Sân tập Golf Hà Đông

Số đường golf: 3 lỗ, par3, par4, par5
Sử dụng đầu tưới: Rotor I-25

Phản hồi