Khu Nghỉ Dưỡng Bạc Liêu

Quy mô dự án : 4.5ha
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi