NovaBeach Cam Ranh

Quy mô dự án: 22,6 ha
Công nghệ tưới: Block system, Wifi

Phản hồi