Nhà máy KĐĐ Cà Mau

Quy mô dự án : 52ha
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi