Sân vận động Việt Trì

Tổng diện tích: 7.250 m2
Sử dụng đầu tưới Rotor I-25

Phản hồi