Nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Tổng diện tích: 290.350m2
Công nghệ tưới: IMMS system

Phản hồi