Khu đô thị Sala

Quy mô dự án : 257 ha Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi