Khu sinh thái Nhơn Trạch

Tổng diện tích: 45,600m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi