Nối 2 đầu ren trong

Mã sản phẩm: 547
Kích thước: 1/2×1/2 đến 3×3 in2

Phản hồi