Co ren trong – ngoài

Mã sản phẩm: 572B
Kích thước: 1/2Mx1/2F đến 2Mx2F in2

Phản hồi