Bộ lọc/ Bộ lọc điều chỉnh áp

Phù hợp tưới nhỏ giọt
Linh kiện cao cấp

Phản hồi