Thiết bị báo hiệu ECO-ID

Sử dụng cho tưới nhỏ giọt
Pop-up 15cm, ren trong 1/2″

SKU: ECO-ID Category: Tags: ,
Phản hồi