Tưới nhỏ giọt Eco-Mat

Lớp bông xốp quấn quanh đường ống tưới nhỏ giọt (PLD-ESD)

Phản hồi