Đầu tưới Solo Drip

Tưới nhỏ 8 tia
Lưu lượng: 0 – 60 lit/giờ

SKU: SD-T, SD-B, SD-B-STK Category: Tag:
Phản hồi