Tưới nhỏ giọt Eco-Wrap

Lớp bông xốp quấn quanh đường ống tưới nhỏ giọt (PLD-ESD)

Phản hồi