Đầu tưới Halo Spray

Tưới nhỏ phun mưa
Lưu lượng: 0 – 74 lit/giờ

SKU: HS-T, HS-B, HS-B-STK Category: Tag:
Phản hồi